Motto:

Česká architektura bude světová, až bude opravdu česká.

Vize:

Dobrá architektura dělá náš svět lepším. Kdo to pochopí, získává náskok. Akademie architektury chce ve spolupráci s předními architekty, umělci, teoretiky, pedagogy přispívat k lepšímu stavu současné české architektury. Chceme předávat zkušenosti, objevovat a podporovat talenty, inspirovat samosprávy, sdílet poznání i radost z tvorby, obnovovat a rozvíjet genia loci, zmenšovat rozdíly mezi centry a periferiemi, oživovat zapomenutá místa.

Hlavní směry, kterými se chceme vydat, abychom naplnili naše vize:

Koncepce a realizace letních škol architektury a architektonických workshopů v reálném prostředí, které mají studenty – pod vedení předních architektů – připravit na týmovou práci a ve výsledku přinášet co nejrychleji proveditelné projekty.

Napomáhání ke zlepšování situace v oblasti architektury v obcích a městech, a to především formou přímé spolupráce se samosprávami.

Propagace kvalitní architektury mezi odbornou i širokou veřejností prostřednictvím výstav, konferencí, přednášek, seminářů, diskusních setkání a publikační činností.

Vzdělávání studentů v oblasti architektury a dalších oborů, intenzivní propojování rozdílných vědních oblastí, spolupráce s ekology, ekonomy, sociology a demografy.

Správní rada

Předseda

volf

Petr Volf

*1965, novinář a spisovatel

Ve své publicistické a kritické tvorbě se dlouhodobě zabývá architekturou, její propagací a popularizací. Je autorem stovek kritik, recenzí a článků o architektuře a umění.

V časopisu Reflex vydává od roku 2002 speciální přílohy Jiné domy, kde představuje progresivní tendence v české architektuře. Od roku 2007 pravidelně přispívá do časopisu Architekt.

Napsal a sestavil tyto knihy o architektuře: Václav Havel – Bořek Šípek Hradní práce (2003); Baráky v hlavě (rozhovory s architekty, 2013); 1492: Příběh Dolních Vítkovic (2013); Místa architektonického vz(d)oru/Česká architektura mimo centra 1990–2013 (2014); Litomyšl - renesanční město moderní architektury (2014); František Cubr Architekt stylu (2015).

Připravil šest komorních monografií současných výtvarných umělců (2004-2006): Michal Cihlář, František Skála, Antonín Sládek, Jiří David, Tomáš Císařovský, Ivan Komárek. V roce 2013 vydal knižní portrét Karla Malicha Přišedší odjinud a v roce 2015 publikaci Sportovní epopej, která představuje a analyzuje cyklus olympijských obrazů Michaela Rittsteina. Věnuje se rovněž beletrii, dosud mu vyšly tři knížky povídek (Nech kozy mečet, 1998; Kolik stojí miluji tě, 2002; Poslední akční hrdinka, 2003).

Je autorem základní ideje grantového projektu Architektura mimo tradiční centra (2012-2014), který vyvrcholil v roce 2014 mezinárodní konferencí v Liberci. Publikaci Místa architektonického vz(d)oru doprovází stejnojmenná výstava, která byla dosud představena V Liberci, Praze, Bratislavě, Sokolově a Ústí nad Labem. V roce 2011 připravil jako kurátor (spolu s Danem Mertou z Galerie Jaroslava Fragnera) výstavu Současný český industriál – Podoby soudobé průmyslové architektury. Je odborným garantem grantového projektu Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu (Technická univerzita Liberec 2014–2017).

Je autorem konceptu a stal se odborným garantem Letních škol architektury: Beskydské vize 2012, Vize pro Plasy 2013, Kopřivnický brownfield 2014 a Litomyšl bez průtahu 2015.

Od roku 2005 je členem umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec, kde od roku 2015 zavádí předmět Reflexe a prezentace architektury (REPREARCH).

Je jedním ze zakladatelů Akademie architektury (2015).

Místopředseda

mrva1

Kamil Mrva

*1974, architekt 

Patří k nejvýraznějším představitelům mladší generace českých architektů. Absolvoval FA VUT v Brně (1992–1998, diplom v ateliéru prof. Ing. arch. Miroslava Masáka) a praxi v pražském Architektonickém studiu Gama u Karla Pragera (1996–1997). Poté podnikl studijní cestu do Severní Ameriky, kdy se soustředil především na stavby F. L. Wrighta. Po návratu předvedl své pojetí architektury v realizaci vlastního rodinného domu s ateliérem (2002). U následujících několika rodinných domů propojil soudobé architektonické tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Nezůstal však pouze u dřevostaveb a časem rozšířil svůj architektonický rejstřík o další materiály. Dnes realizuje celou škálu projektů od drobných rodinných domů až po rozsáhlejší stavby nebo návrhy veřejných prostorů.

Od roku 1997 je členem Obce architektů ČR, od roku 2002 členem ČKA, v roce 2005 spolu s Radimem Václavíkem a Davidem Florykem z ateliéru Atos6 založil Centrum nové architektury v Ostravě. V letech 2006–2009 byl členem Stavovského soudu ČKA. V letech 2001–2006 vyučoval průmyslový design na SPŠ v Kopřivnici a v letech 2004–2007 byl externím vyučujícím na FA VUT v Brně. Spoluorganizoval Letní školu architektury v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012, byl partnerem projektu Architektura mimo centra (2012–2014). Nadále spolupracuje s fakultou architektury v Brně.

Je jedním ze zakladatelů Akademie architektury (2015).

Tajemnice

volfova

Miroslava Volfová

*1965

Vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1984 – 1988). V letech 1984 – 1999 působila v médiích jako novinářka, redaktorka a dále pak jako šéfredaktorka (vydavatelství Ringier, časopis ABC 2000 – 2009); v období 2010 – 2012 stála u zrodu několika nových tištěných a internetových projektů. Má zkušenosti s vedením a koordinací vícečlenných pracovních týmů při realizaci  projektů (média, marketing, vzdělávání), dále s vytvářením dlouhodobých strategií a s výzkumem trhu. Během dvouletého projektu Architektura mimo tradiční centra  (2012 – 2014) stála u zrodu a or ganizace letních škol architektury. V rámci  letních škol architektury Beskydské vize 2012, Vize pro Plasy 2013 a Kopřivnický brownfield 2014 byla editorkou stejnojmenných tištěných publikací.

V roce 2015 založila s architektem Kamilem Mrvou a novinářem Petrem Volfem Akademii architektury. 

volf mrva1 volfova