OSTRAVA!!!

Letní škola architektury 2016

Mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi

Tématem Letní školy architektury 2016 byl návrh řešení urbanistického rozvoje Ostravy v rámci revitalizace a nového využití území brownfieldu mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi. Kladli jsme si otázky: Co by to znamenalo pro centrum Ostravy a její obyvatele, kdyby se obě lokality v budoucnu opět propojily? Jaký by mělo mít toto území charakter? Komu by mělo být určeno? Jakou roli v něm může sehrát řeka Ostravice?

Letní škola architektury 2016 se konala od 8. do 16. září 2016 a záštitu ji udělil primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA.

logoAA

logoostrava

logoDOV

LogoTUL

logoVSB

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • wowslider.com
 • 18
011 022 033 044 055 066 077 088 099 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818
jquery carousel by WOWSlider.com v8.6m

Odborní garanti

mrva1

Kamil Mrva

*1974, architekt, vedoucí studia 

Patří k nejvýraznějším představitelům mladší generace českých architektů. Absolvoval FA VUT v Brně (1992–1998, diplom v ateliéru prof. Ing. arch. Miroslava Masáka) a praxi v pražském Architektonickém studiu Gama u Karla Pragera (1996–1997). Poté podnikl studijní cestu do Severní Ameriky, kdy se soustředil především na stavby F. L. Wrighta. Po návratu předvedl své pojetí architektury v realizaci vlastního rodinného domu s ateliérem (2002). U následujících několika rodinných domů propojil soudobé architektonické tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Nezůstal však pouze u dřevostaveb a časem rozšířil svůj architektonický rejstřík o další materiály. Dnes realizuje celou škálu projektů od drobných rodinných domů až po rozsáhlejší stavby nebo návrhy veřejných prostorů. Od roku 1997 je členem Obce architektů ČR, od roku 2002 členem ČKA, v roce 2005 spolu s Radimem Václavíkem a Davidem Florykem z ateliéru Atos6 založil Centrum nové architektury v Ostravě. V letech 2006–2009 byl členem Stavovského soudu ČKA. V letech 2001–2006 vyučoval průmyslový design na SPŠ v Kopřivnici a v letech 2004–2007 byl externím vyučujícím na FA VUT v Brně. Spoluorganizoval Letní školu architektury v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012, byl partnerem projektu Architektura mimo centra (2012–2014). Nadále spolupracuje s fakultou architektury v Brně.

volf1

Petr Volf

*1965, novinář a spisovatel

Ve své publicistické a kritické tvorbě se zabývá architekturou, výtvarným uměním a designem. Pracoval v deníku Mladá fronta a MF Dnes, časopisu Reflex (v tomto titulu zavedl v roce 2002 pravidelné architektonické přílohy Jiné domy) a v Hospodářských novinách. Kromě stovek kritik, recenzí, úvah a článků o současném umění vydal několik knih rozhovorů s umělci (Hermafrodit, 1998; Picasso byl monstrum, 2001; Na začátku je čára, 2003; Vzrušení, 2006; Okamžik rozhodnutí, 2010) a architekty (Baráky v hlavě, 2013). Dále je autorem knih Václav Havel – Bořek Šípek Hradní práce (2003), 1492: Příběh Dolních Vítkovic (2013), Místa architektonického vz(d)oru/Česká architektura mimo centra 1990–2013 (2014) a knihy Litomyšl – renesanční město moderní architektury (2014). Napsal a sestavil šest komorních monografií současných výtvarných umělců (2004–2006): Michal Cihlář, František Skála, Antonín Sládek, Jiří David, Tomáš Císařovský, Ivan Komárek. V roce 2013 vydal portrét Karla Malicha Přišedší odjinud. Věnuje se rovněž beletrii, dosud mu vyšly tři knížky povídek (Nech kozy mečet, 1998; Kolik stojí miluji tě, 2002; Poslední akční hrdinka, 2003). Je autorem myšlenky projektu Architektura mimo tradiční centra (2012–2014). Vytvořil koncept a stal se odborným garantem Letních škol architektury: Beskydské vize 2012, Vize pro Plasy 2013 a Kopřivnický brownfield 2014. Od roku 2005 je členem umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.

Konzultant

pleskot1

Josef Pleskot

*1952, architekt

Patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české architekty. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1979), poté zde do roku 1982 vyučoval na katedře teorie a vývoje architektury. V letech 1982–1991 pracoval v Krajském projektovém ústavu, v ateliéru G-16. Roku 1990 se na Fakultu architektury ČVUT krátce vrátil jako pedagog. V roce1991 založil v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP Atelier. Od roku 1997 je členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 2009 byl v odborné anketě architektů a teoretiků, kterou uspořádal časopis Reflex, vyhlášen nejvýznamnějším českým architektem působícím v polistopadové éře. Je držitelem řady ocenění Grand Prix Obce architektů, v roce 2014 získal titul Architekt roku. K jeho nejúspěšnějším stavbám po roce 1991 patří radnice v Benešově nebo cesta Jelením příkopem vrcholící průchodem ve valu Prašného mostu. Nelze opomenout ani administrativní budovu Metrostavu v Praze, přestavbu zámeckého pivovaru v Litomyšli, vinařství Sonberk s výhledem na masiv Pálavy, zelení korunovanou pražskou budovu ČSOB v Radlickém údolí, minimalistický ateliér manželů Ševčíkových, generální konzulát České republiky v Mnichově. A pak také stavby v Dolní oblasti Vítkovice – multifunkční aréna Gong postavená z nefunkčního plynojemu, poznávací trasa vedoucí po vysoké peci a Svět techniky, v němž se zrcadlí pozůstatek železáren.

Odborní lektoři

blank1

Lucie Delongová

architektka

franek1

Zdeněk Fránek

*1961, architekt, pedagog, děkan FUA TUL

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil v letech 1986–1989 v ÚHA Blansko. V roce 1989 založil firmu Zdeněk Fránek architect & associates. Jako pedagog působil v letech 1994–1996 na FA VUT Brno (externí přednášející), 2008–2009 na VŠB Ostrava, 2011–2012 na ARCHIP Praha a do roku 2006 na TUL. Habilitoval v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě Liberec. Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v ČR – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTP Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí.

janca1

Karel Janča

*1965, architekt

V letech 1984–1989 studoval na Fakultě architektury VUT v Brně (zakončeno diplomovou prací u prof. Ing. arch. Miloslava Kramoliše, doc. Ing. arch. Jaroslava Sedláčka, CSc.). Poté pracoval ve Stavoprojektu Brno. Od roku 1991 má vlastní architektonickou kancelář se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 2012–2014 přednášel na LŠA Rožnov p. R., působil jako lektor na LŠA Plasy a Kopřivnice.

blank3

Dana Nováková

architektka

ressova1

Jitka Ressová

*1970, architektka

Na VUT v Brně absolvovala fakultu stavební (1993) a fakultu architektury (1999). V roce 2003 získala autorizaci v oboru pozemní stavby a interiérová tvorba pod ČKA. V roce 2012 ukončila doktorandské studium na VŠUP v Praze na téma Obytná „jednotka“ a její individuální užití (vedoucí práce prof. ak. arch. Jiří Pelcl). Pracovala v Ateliéru Brno (architekti Hrůša & Pelčák), v kanceláři Transat architekti (P. Všetečka, R. Václavík, A. Všetečková). Od roku 2002 pracuje v architektonicko-designérské kanceláři Ellement, kterou spoluzaložila. V letech 1999–2011 působila na VŠUP Praha – katedra designu Zlín.

sladecek1

Svatopluk Sládeček

*1969, architekt

Po absolvování Střední průmyslové školy stavební ve Zlíně (1984–1988) studoval v letech 1988–1994 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nejprve na katedře designu (1988 –1989), posléze na fakultě architektury (1989–1994). Od roku 1995 vede brněnský ateliér New Work. Vedle architektury se věnuje také scénografii. Je držitelem mnoha ocenění v architektonických soutěžích.

blank4

Ondřej Turoň

architekt

vaclavik1

Radim Václavík

*1969, architekt, pedagog

Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Ostravě studoval v letech 1987–1993 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (diplomová práce na téma Technický skanzen v Ostravě u prof. Ing. arch. Heleny Zemánkové, CSc.). V letech 1992–1993 pracoval v ateliéru 8000 Martina Krupauera a Jiřího Stříteckého v Českých Budějovicích, pak v Památkovém ústavu v Ostravě. V roce 1997 založil vlastní ateliér, který se v roce 2001 spojil s ateliérem ATOS-6, kde působí dodnes. V roce 2005 založil s kolegy neziskovou organizaci Centrum nové architektury. Od roku 2006 vyučuje na katedře architektury Stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Od roku 2013 je členem představenstva České komory architektů.

Účastníci letní školy – studenti

Barbora Cecilie Bláhová

Susanna Brunová

Tomáš Cirmaciu

Ondřej Čáp

Marie Delongová

Věra Fišerová

Kristina Garbová

Martin Houska

Barbora Hrončeková

Jakub Chaloupek

Natálie Ivkovičová

Ondřej Králík

Toomáš Krejčí

Michaela Mrázová

Anna Nezdařilová

Roman Osika

Veronika Osipová

Eva Pastorková

Klára Pavlíková

Šimon Povolný

Radka Smičková

Jan Strachoň

Jan Vlach

Kamila Vystrčilová

Přemysl Zhoř

Realizační tým

Ondřej Horák

Markéta Štikarová

Petr Štikar

Miroslava Volfová

skupinova

logoostrava