Beskydské vize

Letní škola architektury 2012

Nové beskydské chalupy i staré těžní věže. Louka s výhledem na hory i oplocený areál zakonzervovaného dolu. To byly dvě naprosto rozdílné reality, které zkoumali ve svých návrzích účastníci Letní školy architektury, jež proběhla v první polovině září roku 2012 v Rožnově pod Radhoštěm.

 • ZADNI VJEZD©Josef Dufek
 • OKOLI_HORECKY
 • RADHOST©Josef Dufek
 • VJEZD PREDNI©Josef Dufek
 • slider bootstrap
 • UBYTOVNA
1 2 3 4 5 6
responsive carousel by WOWSlider.com v8.0m

Beskydské vize

Petr Volf

Letní škola byla věnována tematice navrhování na území chráněné krajinné oblasti. Třicet studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec se v hotelu Relax zabývalo dvojicí praktických úkolů, které byly zvoleny ve spolupráci s architektem Kamilem Mrvou, jedním z hlavních organizátorů této akce pořádané v rámci projektu Architektura mimo centra. Rožnov pod Radhoštěm lze pokládat za typické město odpovídající zaměření řešeného grantu: nachází se daleko od tradičních architektonických center, na východním cípu země, ale přitom se v něm a jeho okolí dařilo zajímavé architektuře. Byl vybrán jako místo pro konání letní školy jednak kvůli jeho klíčové poloze, jednak pro jeho stavební tradici, v níž se potkávají klasické domy s modernistickými, funkcionalistickými i s jejich pozdějšími následovníky.

Letní škola architektury

Kamil Mrva

Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, mne oslovila v rámci grantu „Budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra“, abych spolupracoval na Letní škole architektury v Rožnově pod Radhoštěm jako odborný garant. Letní škola se konala v září 2012 za účasti třiceti studentů fakulty architektury z Liberce, pedagogů, regionálních architektů a dalších odborníků z celé republiky. Studenti byli rozděleni do několika skupin pod vedením vedoucích, profesionálních architektů. Mou úlohou byla supervize nad skupinami.

 • DSCN1903©Petr-Volf
 • DSCN1896©Petr-Volf
 • DSCN2144©Petr-Volf
 • DSCN1950©Petr-Volf
 • DSCN2457©Petr-Volf
 • DSC_0153©Monika-Jasiokova
 • bootstrap slider
 • _DSC0163©Lukas-Hudak
1 2 3 4 5 6 7 8
angular carousel by WOWSlider.com v8.0m

Odborní garanti

volf

Petr Volf

*1965, novinář a spisovatel

Ve své publicistické a kritické tvorbě se zabývá architekturou, výtvarným uměním a designem. Pracoval v deníku Mladá fronta a MF Dnes, časopisu Reflex (v tomto titulu zavedl v roce 2002 pravidelné architektonické přílohy Jiné domy) a v Hospodářských novinách. Kromě stovek kritik, recenzí, úvah a článků o současném umění vydal několik knih rozhovorů s umělci (Hermafrodit, 1998; Picasso byl monstrum, 2001; Na začátku je čára, 2003; Vzrušení, 2006; Okamžik rozhodnutí, 2010) a architekty (Baráky v hlavě, 2013). Dále je autorem knih Václav Havel – Bořek Šípek Hradní práce (2003), 1492: Příběh Dolních Vítkovic (2013), Místa architektonického vz(d)oru/Česká architektura mimo centra 1990–2013 (2014) a knihy Litomyšl – renesanční město moderní architektury (2014). Napsal a sestavil šest komorních monografií současných výtvarných umělců (2004–2006): Michal Cihlář, František Skála, Antonín Sládek, Jiří David, Tomáš Císařovský, Ivan Komárek. V roce 2013 vydal portrét Karla Malicha Přišedší odjinud. Věnuje se rovněž beletrii, dosud mu vyšly tři knížky povídek (Nech kozy mečet, 1998; Kolik stojí miluji tě, 2002; Poslední akční hrdinka, 2003). Je autorem myšlenky projektu Architektura mimo tradiční centra (2012–2014). Vytvořil koncept a stal se odborným garantem Letních škol architektury: Beskydské vize 2012, Vize pro Plasy 2013 a Kopřivnický brownfield 2014. Od roku 2005 je členem umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.

mrva

Kamil Mrva

*1974, architekt, vedoucí studia 

Patří k nejvýraznějším představitelům mladší generace českých architektů. Absolvoval FA VUT v Brně (1992–1998, diplom v ateliéru prof. Ing. arch. Miroslava Masáka) a praxi v pražském Architektonickém studiu Gama u Karla Pragera (1996–1997). Poté podnikl studijní cestu do Severní Ameriky, kdy se soustředil především na stavby F. L. Wrighta. Po návratu předvedl své pojetí architektury v realizaci vlastního rodinného domu s ateliérem (2002). U následujících několika rodinných domů propojil soudobé architektonické tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Nezůstal však pouze u dřevostaveb a časem rozšířil svůj architektonický rejstřík o další materiály. Dnes realizuje celou škálu projektů od drobných rodinných domů až po rozsáhlejší stavby nebo návrhy veřejných prostorů. Od roku 1997 je členem Obce architektů ČR, od roku 2002 členem ČKA, v roce 2005 spolu s Radimem Václavíkem a Davidem Florykem z ateliéru Atos6 založil Centrum nové architektury v Ostravě. V letech 2006–2009 byl členem Stavovského soudu ČKA. V letech 2001–2006 vyučoval průmyslový design na SPŠ v Kopřivnici a v letech 2004–2007 byl externím vyučujícím na FA VUT v Brně. Spoluorganizoval Letní školu architektury v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012, byl partnerem projektu Architektura mimo centra (2012–2014). Nadále spolupracuje s fakultou architektury v Brně.

Odborní lektoři

Hendrych

Jan Hendrych

*1951, architekt a pedagog

Po studiu architektury na Stavební fakultě ČVUT a AVU v Praze, doplněném studijním pobytem v belgických Antverpách, nastoupil v roce 1973 do Sportprojektu Praha, poté pracoval v letech 1979−1992 v Krajském projektovém ústavu Praha. V roce 1992 založil vlastní architektonický ateliér ARC PROJEKT, ve kterém s ním od roku 2007 spolupracuje Veronika Veselá. V roce 1995 se stal odborným asistentem na nově založené Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, kde působí dodnes − od roku 2007 jako vedoucí ateliéru architektonické tvorby.

chvojkova

Michaela Chvojková

*1979, architektka

Vystudovala Fakultu architektury Technické univerzity v Liberci (2005). Po práci v ateliéru Davida Vávry a Martina Rosslera založila s partnerem Radkem Jiránkem vlastní studio BLOK architekti v Jičíně.

jiranek

Radek Jiránek

*1977, architekt

Vystudoval Fakultu architektury Technické univerzity v Liberci (2005). Po práci v SIA architekti založil s partnerkou Michaelou Chvojkovou vlastní studio BLOK architekti v Jičíně, kde v současné době žije a pracuje. Zároveň pracuje na pozici městského architekta v Jičíně.

stastny

Pavel Šťastný

architekt

Absolvoval v roce 2010 obor architektura a urbanismus na Technické univerzitě v Liberci. V letech 2007-2008  zahraniční studium na École nationale supérieure d´architecture et paysage de Lille ve Francii. Než začal pracovát sám na sebe sbíral zkušenosti v renomovaných ateliérech jako Atelier sad, Mimolimit, SIAL, Projektil. V roce 2008 působil na zahraniční stáži v pařížské mezinárodně uznávané kanceláři Jakob & Macfarlane. Pavel Šťastný získal řadu ocenění za svou práci a jeho návrhy.

trefil

Zdeněk Trefil

*1967, architekt

Po státní zkoušce na FA VUT Brno (ateliér doc. Ing. arch. Dagmar Glosové) absolvoval odbornou praxi v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka v Basileji ve Švýcarsku. V letech 1994–1996 studoval postgraduální program na ETH Curych ve Švýcarsku (ateliér prof. Maria Campiho, téma Urbánní projekt). Od roku 1996 spolupracuje jako asistent s ateliérem doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka na FA VUT Brno. V roce 1997 složil autorizační zkoušky do České komory architektů. Od roku 1998, kdy založil vlastní ateliér ve Valašském Meziříčí, provozuje samostatnou praxi. V letech 2012–2013 vyučoval na katedře architektury STU Bratislava.

vaclavik

Radim Václavík

*1969, architekt, pedagog

Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Ostravě studoval v letech 1987–1993 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (diplomová práce na téma Technický skanzen v Ostravě u prof. Ing. arch. Heleny Zemánkové, CSc.). V letech 1992–1993 pracoval v ateliéru 8000 Martina Krupauera a Jiřího Stříteckého v Českých Budějovicích, pak v Památkovém ústavu v Ostravě. V roce 1997 založil vlastní ateliér, který se v roce 2001 spojil s ateliérem ATOS-6, kde působí dodnes. V roce 2005 založil s kolegy neziskovou organizaci Centrum nové architektury. Od roku 2006 vyučuje na katedře architektury Stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Od roku 2013 je členem představenstva České komory architektů.

Přednášející

Tomáš Bindr

Tomáš Bujna

Zdeněk Fránek

Jan Hendrych

Michaela Chvojková

Karel Janča

František Jaskula

Radek Jiránek

Jiří Klokočka

Lenka Křemenová

Ladislav Kuba

David Maštálka

Jiří Novotný

Tomáš Pilař

Jiří Plos

Martin Rajniš

Vladislav Sobol

Jiří Suchomel

Filip Šenk

Zdeněk Trefil

Radim Václavík

Účastníci letní školy – studenti

Mirka Baklíková

Martin Duba

Šimon Dušek

Roman Ehl

Zuzana Ferencová

Matyáš Fialka

Michaela Fričová

Kateřina Fryzelková

Klára Jančová

Monika Jasioková

Radka Ježková

Lenka Juchelková

Daniela Kupková

Veronika Krystová

Lucie Lorencová

Vojtěch Malina

Klára Mitlenerová

Alnur Nurmakhanov

Lenka Pechanová

Ondřej Pchálek

Jakub Pleyer

Michaela Říhová

Zuzana Sagitariová

Eduard Seibert

Anna Svobodová

Vojtěch Šaroun

Michal Vašek

Aleš Vojkůvka

Milada Vorzová

David Wojaczek

Pořadatel

Pořadatelem byla Architectura ve spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci, architektonickou kanceláříi Kamil Mrva Architects a Společností pro právní a ekonomické vzdělávání.

Letní škola architektury 2012 Beskydské vize se uskutečnila v rámci projektu Architektura mimo tradiční centra.

Partneři

Technická univerzita v Liberci

V roce 1953 byla v Liberci zahájena výuka na nově otevřené Vysoké škole strojní, v roce 1960 byla přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní (VŠST). Podle zákona č. 192/94 Sb. z 27. 9. 1994 změnila svůj status i název na Technickou univerzitu v Liberci, dnes je středně velkou univerzitou poskytující vzdělání technické, přírodovědně-humanitní a zdravotnické. V čele TUL stojí profesor Zdeněk Kůs, v pořadí její devátý rektor.

V současnosti má TUL osm fakult, respektive ústavů: Fakultu strojní, Fakultu textilní, Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou, Ekonomickou fakultu, Fakultu umění a architektury, Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav zdravotních studií a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

TUL klade značný důraz na vědecký výzkum, který zabírá čtvrtinu veškeré její činnosti. Kupříkladu v bádání na poli nanovláken patří ke světové špičce. Další příčinou úspěšnosti školy je přirozený rozměr výuky, upřednostňuje kvalitu a intenzitu výuky před kvantitou (počet studentů se dnes pohybuje okolo deseti tisíc).

V současnosti TUL prochází „budovatelským obdobím“. Nový rektorát a informační centrum, postavený ve tvaru komolého eliptického kuželu roku 2007 podle návrhu profesora Jiřího Suchomela, se stal symbolem univerzity a byl mnohokrát představen v odborném tisku jako příklad progresivní architektury. Nyní je ve výstavbě budova G, do níž by se měly přemístit učebny, které jsou zatím roztroušeny v různých částech města. Univerzita tímto přístupem zvýrazní svou identitu. Motto „Univerzita s kladným nábojem“, které lze najít na univerzitním webu, není nijak nadsazené.

www.fua.tul.cz

Architectura, provozovatel
Galerie Jaroslava Fragnera

Prostor Galerie Jaroslava Fragnera vznikl v rámci rekonstrukce Betlémské kaple (podle projektu architekta Jaroslava Fragnera, 1950–1954) v přilehlém kolejním domě. Výstavní síň patřila od počátku Svazu českých architektů, ale pojmenování na počest architekta Fragnera se používá až po roce 1968. Galerie se vždy specializovala na výstavy architektury a užitého umění. Galerii spravovala po roce 1989 Obec českých architektů, později Nadace české architektury (NČA), která je jejím majitelem dodnes.

Galerie Jaroslava Fragnera (GJF) již několik desetiletí slouží jako jedna ze základních platforem prezentace architektury v ČR a etablovala se jako důležitý subjekt architektonického života. Nyní je GJF jednou z nejdůležitějších galerií u nás, věnuje se zároveň současné architektuře i české architektonické minulosti. Další důležitou součástí činnosti GJF je prezentace české a pražské architektury v zahraničí.

GJF stála při zrodu dvou významných občanských aktivit v rámci dialogu občanské společnosti: Iniciativy za novou Prahu a o. s. Tady není developerovo, v roce 2012 iniciovala a spolupořádala mezinárodní konferenci Pražská nádraží ne/využitá.

www.gjf.cz

Kamil Mrva Architects

Kopřivnické architektonické studio založil v roce 2002 Ing. arch. Kamil Mrva. Zpočátku byly projekty spjaty výlučně s beskydským regionem, renomé si převážně dřevostavby získaly propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Současná tvorba se však neomezuje pouze na tuto technologii ani na region, architektonický rejstřík je rozšířen o další materiály a architektonické úkoly. V portfoliu realizací se objevují i větší stavby a soubory. Dominantním konstrukčním materiálem dnes rozestavěných domů již není pouze dřevo. I k jiným materiálům, jako jsou kámen, beton, kov, sklo, však Kamil Mrva přistupuje tak, aby využil jejich typických vlastností a realizoval z nich stavby jednoduché, čisté, účelné. Několik posledních rozpracovaných projektů se týká veřejného prostoru. V roce 2012 byla zřízena i pražská pobočka Kamil Mrva Architects.

Spolupracovníky zakladatele studia Kamil Mrva Architects jsou Ing. Lenka Burešová, Ing. arch. Veronika Bezděková,
Ing. Jaroslav Holub, Ing. arch. Václav Kocián, Ing. arch. Martin Rosa, Ing. Jan Stuchlík. Ateliérem také prošla celá řada studentů v rámci studentských praxí, např. ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec.

www.mrva.net

Knesl + Kynčl Architekti

Knesl + Kynčl architekti je autorská architektonická kancelář. Oba partneři jsou autorizovanými architekty pro Českou republiku.

Architektonická kancelář se zabývá územním plánováním, urbanismem a architekturou v celé šíři – tj. od výzkumu přes projektování až po autorské dozory. Kancelář v současné době zaměstnává okolo 20 architektů a dalších spolupracovníků. Na zajištění komplexnosti zakázek se podílí stálý tým specializovaných spolupracujících firem.

Kancelář sídlí v České republice v Brně a založili ji v roce 2001 Jiří Knesl a Jakub Kynčl. Počátkem roku 2003 byla kancelář transformována z volného sdružení architektů na společnost s ručením omezeným.

www.knesl-kyncl.com

Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání, o. s.

SPEV vznikla v roce 1999 s cílem poskytovat další vzdělávání v oblasti práva a ekonomie, postupem času se záběr její činnosti pomalu rozrůstá. Dosavadní zkušenosti lze shrnout do několika navzájem provázaných oblastí:

První jsou vlastní vzdělávací aktivity v oblasti projektového řízení, inovací a moderních metod řízení. SPEV např. aktuálně dokončila realizaci projektu Podnikatelské dovednosti pro rozvoj MSP a NNO v Královéhradeckém kraji, kde formou inovativního vzdělávání rozvíjela principy entrepreneurshipu směrem k zástupcům malých podniků a neziskových organizací.

Druhou oblastí je partnerství v projektech realizovaných vysokými školami v ČR, což se stalo jednou z podstatných oblastí činnosti SPEV. Klíčová je např. spolupráce s LF Univerzity Palackého v Olomouci na projektech zaměřených na oblast telemedicíny a inovativní výuky ve zdravotnictví (viz www.ntmc.cz), v rámci spolupráce s Fakultou umění a architektury TU v Liberci se podílí na budování partnerství a rozvoji spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra a na základě partnerství s FAME UTB ve Zlíně a FPH VŠE v Praze realizovala projekt směřující do oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství. Úlohou SPEV ve všech uvedených projektech bylo zejména přispět k přenesení a využití inovativních myšlenek, koordinovat a posilovat spolupráci napříč relevantními subjekty a podílet se na růstu kvality výuky.

Třetí oblast činnosti představuje realizace mezinárodních vzdělávacích projektů a účastí v nich. SPEV připravila v rámci programu LLP SVES několik studijních návštěv pro učitele z EU. Více jak 10 let sdružení spolupracuje s John Marshall Law School v Chicagu a West Virginia University na organizování aktivit pro jejich akademické pracovníky a studenty v ČR (studijní pobyty).

www.spev.cz

Zvláštní poděkování

DVcentrum – Stanislav Šenkýř

starosta Trojanovic Jiří Novotný

Dolní oblast Vítkovic – Jan Světlík

Realizační tým

Iva Dvořáková

Jan Hendrych

David Kula

Romana Říčková

Miroslava Volfová

Technická podpora

Lukáš Hudák

Václav Kocián

Jan Suchomel

spolecna

Hendrych chvojkova jiranek stastny trefil vaclavik