Letní školy architektury

Máme rádi architekturu. Naší motivací je výchova mladých architektů a pomoc městům a obcím, kde se letní školy konají. Nejde nám o akademická řešení, ale o realistické výstupy, které mohou být samosprávami využity v praxi. Každá škola je zakončena výstavou projektů, které jsou dále představeny v médiích, ať už v televizi, nebo v časopisech a novinách. Výsledky jsou také vydány v knižní publikaci.

První dvě akce byly pořádány v rámci grantového projektu Architektura mimo centra. Protože měly velký ohlas, rozhodli jsme se v nich pokračovat.

Letní školy architektury jsou určeny pro maximálně tři desítky vysokoškolských studentů českých a slovenských architektonických škol. Jednotlivé pětičlenné skupiny účastníků vždy vedou renomovaní architekti, ze kterých se během předchozích ročníků utvořil pevný lektorský tým. Práce na projektech je díky tomu intenzivní a pro studenty jde o neopakovatelnou možnost získat cenné zkušenosti a kontakty v oboru.

Letní školy architektury se pokaždé soustředí na aktuální téma, s nímž se budoucí architekti můžou ve své praxi setkat. V Rožnově pod Radhoštěm (2012) jsme se učili zásadám navrhování v chráněné krajinné oblasti, které je svázáno s řadou předpisů a omezení. Součástí letní školy bylo vytvoření principů zástavby celé jedné parcely tak, aby se mohlo podle nich v budoucnu postupovat. V Plasích (2013) jsme se zaměřili na urbanismus obce, který by umožnil lépe využít areál bývalého cisterciáckého kláštera (národní kulturní památky). Kopřivnici (2014) jsme jako místo konání třetí letní školy vybrali pro její bytostné spojení s automobilkou Tatra: s omezením produkce v 90. letech minulého století se velká část výrobního areálu přestala využívat a vznikl zde rozlehlý brownfield, jehož oživením se studenti zabývali. Pro letní školu v Litomyšli (2015) jsme získali záštitu čtyř porevolučních starostů Litomyšle Miroslava Brýdla, Jana Janečka, Michala Kortyše a Radomila Kašpara. Odborní garanti akce Kamil Mrva a Petr Volf zvolili jako hlavní téma možnosti urbanistického rozvoje Litomyšle po vybudování obchvatu, díky němuž pozbyde čtyřproudový průtah městem svého významu.

Prozatím poslední letní škola archtektury se konala v Ostravě (2016), kde se studenti zabývali vizemi urbanistického rozvoje Ostravy v rámci revitalizace a nového využití území brownfieldu mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi. Záštitu této letní škole udělil primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA.

Ve všech případech vznikla řada zajímavých návrhů, s jejichž využitím samosprávy počítají. Při budování musí města a obce vědět, jakým směrem se chtějí vydat: pokud to vědí, mají šanci předběhnout ostatní. Letní školy mohou svou intenzitou a invencí sehrát pozitivní roli, protože nabízejí pohled zvenčí, který není zatížený tzv. lokální slepotou, kdy místní berou za samozřejmost zakonzervovaný, často nefunkční stav věcí, a rezignují na jejich nápravu. Přitom často stačí v podstatě málo, aby se mohly změnit k lepšímu.