Kopřivnický brownfield

Letní škola architektury 2014

Rekonverze území města mezi centrální zónou a výrobním areálem automobilky Tatra

Letní školy architektury Kopřivnický brownfield se v září 2014 zúčastnilo dvacet šest studentů českých a slovenských architektonických vysokých škol, kteří pracovali v pěti skupinách vedených profesionálními architekty.

Témata letních škol jsou vždy volena tak, aby odrážela aktuální trendy a problémy, které se v postindustriální společnosti objevují. Hlavním úkolem v rámci této letní školy bylo navrhnout proměnu „nárazníkové oblasti“, kde se setkává již nevyužívaná průmyslová zóna bývalého výrobního areálu automobilky Tatra s městským prostředím.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • javascript image slider
 • 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
slider html5 by WOWSlider.com v8.0m

Letní škola architektury 2014

Kamil Mrva

Letní škola architektury v Kopřivnici byla pro mne, mé kolegy z ateliéru i město důležitým počinem.

Proč právě Kopřivnice?

Petr Volf

„Kdo má letní školu, získává náskok.“

Několik poznámek k volbě tématu a výběru místa letní školy Kopřivnický brownfield

Slovo starosty

Josef Jalůvka

Letní škola architektury 2014 představuje další ze série aktivit organizovaných či spoluorganizovaných našimi mladými kopřivnickými architekty.

Desítky architektů a studentů strávily v našem městě intenzivní pracovní týden a zanechaly po sobě výraznou stopu. 

Velmi oceňuji kreativní návrhy k řešení brownfieldů, návrhy na rozvoj turistické a sportovní infrastruktury s využitím historie a odkazu našich rodáků, stejně jako „bonbonky“ v návrzích řešení zdánlivých detailů, které mají v důsledku podstatný vliv na zvýšení přitažlivosti města. Sympatické, a jak se ukázalo, i potřebné bylo konkrétní přiložení rukou účastníků k dílu – výsledkem je okamžitá pozitivní změna ve vzhledu centra města a náměstí T. G. M. úpravou zeleně. Účast renomovaných architektů rovněž přispěla k vysoké úrovni pracovních setkání a seminářů.

Za Kopřivnici děkuji všem aktivním účastníkům a hlavně pořadatelům v čele s Petrem Volfem a Kamilem Mrvou. Velké uznání a poděkování patří také kopřivnickým architektům – členům Komise pro architekturu a urbanismus města Kopřivnice.

Vize budoucího rozvoje

item84

Veřejné prostory

V rámci páteřní osy byly vyti­povány veřejné prostory různého charakteru. Nabízí jiné využití než plochy v centru – konání různých krátkodobých akcí. Mají vztah k významným stávajícím objektům.

item55

Vize pro území

Historicky se zástavba rozprostírala podél říčky Kopřivničky, po obou stranách probíhaly záhumenní ulice. Podélnou osou v průmyslovém areálu je železnice.

item87

Automobilová+cyklodoprava

Hlavní komunikační osy respektují již fungování podélných os města, dochází ke střídání os rekreačních spíše pro pěší a obslužných i s automobilovou dopravou.

item57

Pěší doprava

Podélné osy jsou na více místech protnuty komunikacemi pro pěší. Areál je zcela průchozí.

item90

Významné budovy

Významné haly a objekty, které hrají důležitou roli v nově vzniklé čtvrti.

item91

Rozvojové plochy

Haly a struktura areálu formuje plochy pro budoucí rozvoj – jak pro bydlení, tak pro firemní sektor (kanceláře, showroomy v centru města).

item93

Osa zklidněné komunikace – souběžné koleje

Podél koleje pro nákladní dopravu, která je výhledově využívána jen sporadicky, vzniká rekreační osa pro pěší a cyklo.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • javascript slideshow
 • 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
content slider by WOWSlider.com v8.0m

Odborní garanti

mrva

Kamil Mrva

*1974, architekt, vedoucí studia 

Patří k nejvýraznějším představitelům mladší generace českých architektů. Absolvoval FA VUT v Brně (1992–1998, diplom v ateliéru prof. Ing. arch. Miroslava Masáka) a praxi v pražském Architektonickém studiu Gama u Karla Pragera (1996–1997). Poté podnikl studijní cestu do Severní Ameriky, kdy se soustředil především na stavby F. L. Wrighta. Po návratu předvedl své pojetí architektury v realizaci vlastního rodinného domu s ateliérem (2002). U následujících několika rodinných domů propojil soudobé architektonické tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Nezůstal však pouze u dřevostaveb a časem rozšířil svůj architektonický rejstřík o další materiály. Dnes realizuje celou škálu projektů od drobných rodinných domů až po rozsáhlejší stavby nebo návrhy veřejných prostorů. Od roku 1997 je členem Obce architektů ČR, od roku 2002 členem ČKA, v roce 2005 spolu s Radimem Václavíkem a Davidem Florykem z ateliéru Atos6 založil Centrum nové architektury v Ostravě. V letech 2006–2009 byl členem Stavovského soudu ČKA. V letech 2001–2006 vyučoval průmyslový design na SPŠ v Kopřivnici a v letech 2004–2007 byl externím vyučujícím na FA VUT v Brně. Spoluorganizoval Letní školu architektury v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012, byl partnerem projektu Architektura mimo centra (2012–2014). Nadále spolupracuje s fakultou architektury v Brně.

volf

Petr Volf

*1965, novinář a spisovatel

Ve své publicistické a kritické tvorbě se zabývá architekturou, výtvarným uměním a designem. Pracoval v deníku Mladá fronta a MF Dnes, časopisu Reflex (v tomto titulu zavedl v roce 2002 pravidelné architektonické přílohy Jiné domy) a v Hospodářských novinách. Kromě stovek kritik, recenzí, úvah a článků o současném umění vydal několik knih rozhovorů s umělci (Hermafrodit, 1998; Picasso byl monstrum, 2001; Na začátku je čára, 2003; Vzrušení, 2006; Okamžik rozhodnutí, 2010) a architekty (Baráky v hlavě, 2013). Dále je autorem knih Václav Havel – Bořek Šípek Hradní práce (2003), 1492: Příběh Dolních Vítkovic (2013), Místa architektonického vz(d)oru/Česká architektura mimo centra 1990–2013 (2014) a knihy Litomyšl – renesanční město moderní architektury (2014). Napsal a sestavil šest komorních monografií současných výtvarných umělců (2004–2006): Michal Cihlář, František Skála, Antonín Sládek, Jiří David, Tomáš Císařovský, Ivan Komárek. V roce 2013 vydal portrét Karla Malicha Přišedší odjinud. Věnuje se rovněž beletrii, dosud mu vyšly tři knížky povídek (Nech kozy mečet, 1998; Kolik stojí miluji tě, 2002; Poslední akční hrdinka, 2003). Je autorem myšlenky projektu Architektura mimo tradiční centra (2012–2014). Vytvořil koncept a stal se odborným garantem Letních škol architektury: Beskydské vize 2012, Vize pro Plasy 2013 a Kopřivnický brownfield 2014. Od roku 2005 je členem umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.

Konzultanti

franek

Zdeněk Fránek

*1961, architekt a pedagog, děkan FUA TUL

Narodil se roku 1961 v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Jako pedagog působil na FA VUT Brno (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav, v roce 2007 například Perspektivy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, v letech 2011–2012 to byly Útroby architektury v Domě umění města Brna, v roce 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, dále pak řadu samostatných expozic v Litomyšli, Boskovicích, Blansku, Zlíně, Pelhřimově, Gentu, Utrechtu, Hildesheimu a Vídni. Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mimo jiné na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí, Pekingu, Santiagu de Chile.

pleskot

Josef Pleskot

*1952, architekt

Patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české architekty. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1979), poté zde do roku 1982 vyučoval na katedře teorie a vývoje architektury. V letech 1982–1991 pracoval v Krajském projektovém ústavu, v ateliéru G-16. Roku 1990 se na Fakultu architektury ČVUT krátce vrátil jako pedagog. V roce1991 založil v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP Atelier. Od roku 1997 je členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 2009 byl v odborné anketě architektů a teoretiků, kterou uspořádal časopis Reflex, vyhlášen nejvýznamnějším českým architektem působícím v polistopadové éře. Je držitelem řady ocenění Grand Prix Obce architektů, v roce 2014 získal titul Architekt roku. K jeho nejúspěšnějším stavbám po roce 1991 patří radnice v Benešově nebo cesta Jelením příkopem vrcholící průchodem ve valu Prašného mostu. Nelze opomenout ani administrativní budovu Metrostavu v Praze, přestavbu zámeckého pivovaru v Litomyšli, vinařství Sonberk s výhledem na masiv Pálavy, zelení korunovanou pražskou budovu ČSOB v Radlickém údolí, minimalistický ateliér manželů Ševčíkových, generální konzulát České republiky v Mnichově. A pak také stavby v Dolní oblasti Vítkovice – multifunkční aréna Gong postavená z nefunkčního plynojemu, poznávací trasa vedoucí po vysoké peci a Svět techniky, v němž se zrcadlí pozůstatek železáren.

Odborní lektoři

janca1

Karel Janča

*1965, architekt

V letech 1984–1989 studoval na Fakultě architektury VUT v Brně (zakončeno diplomovou prací u prof. Ing. arch. Miloslava Kramoliše, doc. Ing. arch. Jaroslava Sedláčka, CSc.). Poté pracoval ve Stavoprojektu Brno. Od roku 1991 má vlastní architektonickou kancelář se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 2012–2014 přednášel na LŠA Rožnov p. R., působil jako lektor na LŠA Plasy a Kopřivnice.

nasadil1

Pavel Nasadil

*1975, architekt

Absolvoval Fakultu architektury na ČVUT Praha (1995–2003, diplomová práce u prof. Ing. akad. arch. Aleny Šrámkové). V letech 2002–2005 pokračoval ve studiích na AVU Praha, Škola architektury prof. Emila Přikryla. V roce 2005 spoluzaložil architektonickou kancelář FAM Architekti (dceřiná společnost londýnského studia Feilden + Mawson Architects and Planners). Od roku 2008 je autorizovaným architektem ČKA (číslo 03571). Od roku 2012 je členem Klubu za starou Prahu a členem Komise pro změnu územního plánu MHMP. Od roku 2013 je členem dozorčí rady Nadace české architektury.

ressova1

Jitka Ressová

*1970, architektka

Na VUT v Brně absolvovala fakultu stavební (1993) a fakultu architektury (1999). V roce 2003 získala autorizaci v oboru pozemní stavby a interiérová tvorba pod ČKA. V roce 2012 ukončila doktorandské studium na VŠUP v Praze na téma Obytná „jednotka“ a její individuální užití (vedoucí práce prof. ak. arch. Jiří Pelcl). Pracovala v Ateliéru Brno (architekti Hrůša & Pelčák), v kanceláři Transat architekti (P. Všetečka, R. Václavík, A. Všetečková). Od roku 2002 pracuje v architektonicko-designérské kanceláři Ellement, kterou spoluzaložila. V letech 1999–2011 působila na VŠUP Praha – katedra designu Zlín.

sladecek1

Svatopluk Sládeček

*1969, architekt

Po absolvování Střední průmyslové školy stavební ve Zlíně (1984–1988) studoval v letech 1988–1994 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nejprve na katedře designu (1988 –1989), posléze na fakultě architektury (1989–1994). Od roku 1995 vede brněnský ateliér New Work. Vedle architektury se věnuje také scénografii. Je držitelem mnoha ocenění v architektonických soutěžích.

trefil1

Zdeněk Trefil

*1967, architekt

Po státní zkoušce na FA VUT Brno (ateliér doc. Ing. arch. Dagmar Glosové) absolvoval odbornou praxi v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka v Basileji ve Švýcarsku. V letech 1994–1996 studoval postgraduální program na ETH Curych ve Švýcarsku (ateliér prof. Maria Campiho, téma Urbánní projekt). Od roku 1996 spolupracuje jako asistent s ateliérem doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka na FA VUT Brno. V roce 1997 složil autorizační zkoušky do České komory architektů. Od roku 1998, kdy založil vlastní ateliér ve Valašském Meziříčí, provozuje samostatnou praxi. V letech 2012–2013 vyučoval na katedře architektury STU Bratislava.

vaclavik1

Radim Václavík

*1969, architekt, pedagog

Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Ostravě studoval v letech 1987–1993 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (diplomová práce na téma Technický skanzen v Ostravě u prof. Ing. arch. Heleny Zemánkové, CSc.). V letech 1992–1993 pracoval v ateliéru 8000 Martina Krupauera a Jiřího Stříteckého v Českých Budějovicích, pak v Památkovém ústavu v Ostravě. V roce 1997 založil vlastní ateliér, který se v roce 2001 spojil s ateliérem ATOS-6, kde působí dodnes. V roce 2005 založil s kolegy neziskovou organizaci Centrum nové architektury. Od roku 2006 vyučuje na katedře architektury Stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Od roku 2013 je členem představenstva České komory architektů.

Asistenti lektorů

bezdekova

Veronika Bezděková

*1985, architektka

V roce 2011 absolvovala Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Během studií působila v brněnském Ateliéru DRNH (rok 2008). V letech 2008–2010 spolupracovala s Ateliérem RAW (Rusín a Wahla architekti), od roku 2011 pracuje jako architektka v ateliéru Kamil Mrva Architects. Od března 2014 je místopředsedkyní Komise pro architekturu a urbanismus města Kopřivnice.

brus

Lukáš Brus

*1984, architekt

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně (2003–2010). Během studií absolvoval roční stáž ve Finsku na Fakultě architektury Tampere University of Technology. Působil jako autodesignér, 3D grafik, architekt interiérů a animátor. V letech 2009–2011 pracoval v ateliéru Fránek Architects. Od roku 2012 se zabývá výrobou inovativního architektonického osvětlení Lumitrix.

brusova

Monika Brusová (Drholecká)

*1984, architektka

Maturovala na Masarykově gymnáziu v Příboru, poté studovala na Fakultě architektury VUT v Brně, obor Architektura a urbanismus (2004–2010). V letech 2007–2012 pracovala v Projekční kanceláři ARCH77 v Brně pod vedením Ing. arch. Zdeňka Bureše. Od roku 2012 působí ve společnosti GAFF interier ve Frýdku-Místku. Od roku 2014 je členkou Komise pro architekturu a urbanismus města Kopřivnice.

kocian

Václav Kocián

*1988, architekt

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Architektura. Státní závěrečnou zkoušku absolvoval v roce 2013. Od června téhož roku pracuje jako architekt v ateliéru Kamil Mrva Architects, kde působil již během svých studií v letech 2008–2013. Od března 2014 je členem Komise pro architekturu a urbanismus města Kopřivnice. Hraje na saxofon, vedle architektury se zajímá také o výtvarné umění a automobilismus.

kozelsky

Tomáš Kozelský

*1986, architekt

Architekturu začal studovat na VUT Brno, jako magistr promoval v roce 2012 na fakultě architektury nizozemské Delft University of Technology. Během svých studií absolvoval roční vzdělávací stáž v rámci programu Erasmus na ENSA Marseille. V současné době pracuje v brněnské kanceláři Kogaa. V letech 2013–2014 působil jako architekt v Pekingu (AS-Architecture Studio, O.P.E.N. Architecture). V letech 2012–2014 spolupracoval s turínskou kanceláří SWAG Architects, předtím v Amsterodamu s kanceláří ILA. V letech 2009–2010 byl na stáži v Berlíně u Müller Reimann Architekten.

srajerova

Hana Šrajerová

*1984, architektka

Po absolvování Střední školy stavební v Opavě studovala architekturu a urbanismus na Fakultě architektury Vysokého učení technického Brno (2004–2010). Spolupracovala s brněnskými architektonickými studii A53, Dimense, Ing. arch. Petr Davídek, DaněkDesign. V letech 2012–2013 působila jako dobrovolník v Kulturním domě Nooruse Maja v Pärnu v Estonsku. V současné době pracuje ve společnosti GAFF interier.

Účastníci letní školy – studenti

Marie Brabcová

Karolína Cebová

Jana Císařová

Tomáš Čech

Daniela Gutmanová

Martin Houska

Adam Chotěbor

Klára Jančová

Barbora Kisová

Jakub Kopecký

Barbora Lopraisová

Jaroslav Matoušek

Lucie Nippertová

Tereza Novotná

Norbert Obršál

Lucie Pavlištíková

Eliška Pomyjová

David Seidler

Michaela Smolková

Daniel Struhařík

Liubov Subbotina

Monika Šafářová

Jana Šotnarová

Ivo Urbánek

Leona Vítková

Martin Vurst

Pořadatelé

Kamil Mrva Architects

Kopřivnické architektonické studio založil v roce 2002 Ing. arch. Kamil Mrva. Zpočátku byly projekty spjaty výlučně s beskydským regionem, renomé si převážně dřevostavby získaly propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Současná tvorba se však neomezuje pouze na tuto technologii ani na region, architektonický rejstřík je rozšířen o další materiály a architektonické úkoly. V portfoliu realizací se objevují i větší stavby a soubory. Dominantním konstrukčním materiálem dnes rozestavěných domů již není pouze dřevo. I k jiným materiálům, jako jsou kámen, beton, kov, sklo, však Kamil Mrva přistupuje tak, aby využil jejich typických vlastností a realizoval z nich stavby jednoduché, čisté, účelné. Několik posledních rozpracovaných projektů se týká veřejného prostoru. V roce 2012 byla zřízena i pražská pobočka Kamil Mrva Architects.

Spolupracovníky zakladatele studia Kamil Mrva Architects jsou Ing. Lenka Burešová, Ing. arch. Veronika Bezděková,
Ing. Jaroslav Holub, Ing. arch. Václav Kocián, Ing. arch. Martin Rosa, Ing. Jan Stuchlík. Ateliérem také prošla celá řada studentů v rámci studentských praxí, např. ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec.

www.mrva.net

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1994. Přes své mládí je považována za jednu z nejlepších architektonických škol v České republice.

Vyrostla na tradici avantgardy 60. let, kdy se nedaleko Liberce realizovala skvělá stavba televizního vysílače s hotelem na vrchu Ještěd. Dnes na fakultě studuje 200 studentů v oboru Architektura a urbanismus a 100 studentů v oborech Design prostředí a Vizuální komunikace. Fakulta nabízí čtyřleté bakalářské programy a dvouleté navazující magisterské programy.

Její současný děkan (zvolen v roce 2012) prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek prosazuje takový program, který by její budoucí zaměření více vyhranil, otevřel ji světu a zapojil ji do globálního dění.

Fakulta umění a architektury TUL pro to má veškeré předpoklady: od své přiměřené velikosti, kdy povědomí o společném díle a nadšení z něj je rychle infiltrováno všemi směry každému z přítomných, přes existenci společné učebny, pracovny, kreativního prostoru, kde všichni pracují a kde proudící myšlenky nemusí překračovat žádné tlusté zdi, až po společného ducha školy, který je všemi vnímán a je hnacím impulzem veškeré tvořivosti a zdravé rivality, probouzení fantazie, chuti objevovat a především radosti z tvorby.

www.fua.tul.cz

Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání, o. s.

SPEV vznikla v roce 1999 s cílem poskytovat další vzdělávání v oblasti práva a ekonomie, postupem času se záběr její činnosti pomalu rozrůstá. Dosavadní zkušenosti lze shrnout do několika navzájem provázaných oblastí:

První jsou vlastní vzdělávací aktivity v oblasti projektového řízení, inovací a moderních metod řízení. SPEV např. aktuálně dokončila realizaci projektu Podnikatelské dovednosti pro rozvoj MSP a NNO v Královéhradeckém kraji, kde formou inovativního vzdělávání rozvíjela principy entrepreneurshipu směrem k zástupcům malých podniků a neziskových organizací.

Druhou oblastí je partnerství v projektech realizovaných vysokými školami v ČR, což se stalo jednou z podstatných oblastí činnosti SPEV. Klíčová je např. spolupráce s LF Univerzity Palackého v Olomouci na projektech zaměřených na oblast telemedicíny a inovativní výuky ve zdravotnictví (viz www.ntmc.cz), v rámci spolupráce s Fakultou umění a architektury TU v Liberci se podílí na budování partnerství a rozvoji spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra a na základě partnerství s FAME UTB ve Zlíně a FPH VŠE v Praze realizovala projekt směřující do oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství. Úlohou SPEV ve všech uvedených projektech bylo zejména přispět k přenesení a využití inovativních myšlenek, koordinovat a posilovat spolupráci napříč relevantními subjekty a podílet se na růstu kvality výuky.

Třetí oblast činnosti představuje realizace mezinárodních vzdělávacích projektů a účastí v nich. SPEV připravila v rámci programu LLP SVES několik studijních návštěv pro učitele z EU. Více jak 10 let sdružení spolupracuje s John Marshall Law School v Chicagu a West Virginia University na organizování aktivit pro jejich akademické pracovníky a studenty v ČR (studijní pobyty).

www.spev.cz

Partneři

Město Kopřivnice

Komise pro architekturu a urbanismus města Kopřivnice

Nadace české architektury

Zvláštní poděkování

Josef Jalůvka, starosta města Kopřivnice

Lucie Petříčková, tisková mluvčí
města Kopřivnice

Stanislav Šimíček, provozní ředitel Katolického domu

Zdeněk Fránek, architekt

Josef Pleskot, architekt

Realizační tým

David Kula

Tereza Lednická

Romana Říčková

Miroslava Volfová

spolecna