Workshopy

Workshopy jsou obvykle kratší akce v komornějším počtu studentů, v rámci kterých se řeší konkrétní zadání pod vedením zkušených lektorů a konzultantů. K účasti na workshopech obvykle vyzýváme studenty, kteří už absolvovali některou z architektonických škol a často mají bližší vztah k danémů řešenému místu či problému.