Litomyšl bez průtahu

Letní škola architektury 2015

Metamorfózy Litomyšle po vybudování obchvatu

Tématem Letní školy architektury 2015 bylo zhodnocení možnosti urbanistického rozvoje Litomyšle po vybudování obchvatu, díky němuž pozbyde čtyřproudový průtah městem svého významu. Kladli si otázky: Co to bude znamenat pro Litomyšl? Další posílení charakteru? Sjednocení města, které mu dodá novou energii? Nebo útlum? A jak naložit se zabetonovaným územím?

Průtah Litomyšlí patří vysloveně k exemplárním příkladům nešťastného řešení, které město rozčlenilo jako podivná demarkační linie na historickou část okolo Smetanova náměstí a na část, kde se nacházejí litomyšlské školy, ale také nemocnice či městský úřad. Komunikace, které měla rychleji spojovat vzdálená města, se stala bariérou fyzicky, vizuálně i mentálně vzdalující velmi blízké lokality. Pakliže má toto město, které se proslavilo v českém měřítku cílevědomým budováním své infrastruktury, tvorbou a obnovou veřejného prostoru či rekonstrukcemi historických areálů, ještě nějakou rezervu, tak je to právě vyřešení své podstaty poté, co v horizontu deseti let Litomyšl obkrouží obchvat plánované trasy rychlostní silnice R 35 a průtah bude moci být redukován a tedy průběžně rekonstruován, metamorfován a v důsledku toho revitalizován.

Litomyšl je pro konání školy dokonalým městem. Architekturu v ní lze totiž učit na konkrétních příkladech, které jsou koncentrovány na malé ploše několika čtverečních kilometrů, kde se setkáte s gotikou, renesancí, barokem, klasicismem, eklektickými slohy začátku dvacátého století, stejně jako s funkcionalismem, minimalismem, organickou architekturou, krajinnou architekturou, landartem. V podstatě znázorňuje model ve velikosti jedna ku jedné.

Číst dále >

tv1Reportáž z průběhu Letní školy architektury (CMS TV)

TV sváteãní slovoReportáž z vernisáže závěrečné výstavy (CMS TV)

 • litomysl04
 • litomysl01
 • litomysl02
 • litomysl03
 • bootstrap slider
 • litomysl05
litomysl041 litomysl012 litomysl023 litomysl034 litomysl065 litomysl056
css slider by WOWSlider.com v8.6m
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • jquery slider
 • 17
011 022 033 044 055 066 077 088 099 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717
wow slider by WOWSlider.com v8.6m

Odborní garanti

mrva1

Kamil Mrva

*1974, architekt, vedoucí studia 

Patří k nejvýraznějším představitelům mladší generace českých architektů. Absolvoval FA VUT v Brně (1992–1998, diplom v ateliéru prof. Ing. arch. Miroslava Masáka) a praxi v pražském Architektonickém studiu Gama u Karla Pragera (1996–1997). Poté podnikl studijní cestu do Severní Ameriky, kdy se soustředil především na stavby F. L. Wrighta. Po návratu předvedl své pojetí architektury v realizaci vlastního rodinného domu s ateliérem (2002). U následujících několika rodinných domů propojil soudobé architektonické tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Nezůstal však pouze u dřevostaveb a časem rozšířil svůj architektonický rejstřík o další materiály. Dnes realizuje celou škálu projektů od drobných rodinných domů až po rozsáhlejší stavby nebo návrhy veřejných prostorů. Od roku 1997 je členem Obce architektů ČR, od roku 2002 členem ČKA, v roce 2005 spolu s Radimem Václavíkem a Davidem Florykem z ateliéru Atos6 založil Centrum nové architektury v Ostravě. V letech 2006–2009 byl členem Stavovského soudu ČKA. V letech 2001–2006 vyučoval průmyslový design na SPŠ v Kopřivnici a v letech 2004–2007 byl externím vyučujícím na FA VUT v Brně. Spoluorganizoval Letní školu architektury v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012, byl partnerem projektu Architektura mimo centra (2012–2014). Nadále spolupracuje s fakultou architektury v Brně.

volf1

Petr Volf

*1965, novinář a spisovatel

Ve své publicistické a kritické tvorbě se zabývá architekturou, výtvarným uměním a designem. Pracoval v deníku Mladá fronta a MF Dnes, časopisu Reflex (v tomto titulu zavedl v roce 2002 pravidelné architektonické přílohy Jiné domy) a v Hospodářských novinách. Kromě stovek kritik, recenzí, úvah a článků o současném umění vydal několik knih rozhovorů s umělci (Hermafrodit, 1998; Picasso byl monstrum, 2001; Na začátku je čára, 2003; Vzrušení, 2006; Okamžik rozhodnutí, 2010) a architekty (Baráky v hlavě, 2013). Dále je autorem knih Václav Havel – Bořek Šípek Hradní práce (2003), 1492: Příběh Dolních Vítkovic (2013), Místa architektonického vz(d)oru/Česká architektura mimo centra 1990–2013 (2014) a knihy Litomyšl – renesanční město moderní architektury (2014). Napsal a sestavil šest komorních monografií současných výtvarných umělců (2004–2006): Michal Cihlář, František Skála, Antonín Sládek, Jiří David, Tomáš Císařovský, Ivan Komárek. V roce 2013 vydal portrét Karla Malicha Přišedší odjinud. Věnuje se rovněž beletrii, dosud mu vyšly tři knížky povídek (Nech kozy mečet, 1998; Kolik stojí miluji tě, 2002; Poslední akční hrdinka, 2003). Je autorem myšlenky projektu Architektura mimo tradiční centra (2012–2014). Vytvořil koncept a stal se odborným garantem Letních škol architektury: Beskydské vize 2012, Vize pro Plasy 2013 a Kopřivnický brownfield 2014. Od roku 2005 je členem umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.

Konzultant

pleskot1

Josef Pleskot

*1952, architekt

Patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české architekty. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1979), poté zde do roku 1982 vyučoval na katedře teorie a vývoje architektury. V letech 1982–1991 pracoval v Krajském projektovém ústavu, v ateliéru G-16. Roku 1990 se na Fakultu architektury ČVUT krátce vrátil jako pedagog. V roce1991 založil v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP Atelier. Od roku 1997 je členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 2009 byl v odborné anketě architektů a teoretiků, kterou uspořádal časopis Reflex, vyhlášen nejvýznamnějším českým architektem působícím v polistopadové éře. Je držitelem řady ocenění Grand Prix Obce architektů, v roce 2014 získal titul Architekt roku. K jeho nejúspěšnějším stavbám po roce 1991 patří radnice v Benešově nebo cesta Jelením příkopem vrcholící průchodem ve valu Prašného mostu. Nelze opomenout ani administrativní budovu Metrostavu v Praze, přestavbu zámeckého pivovaru v Litomyšli, vinařství Sonberk s výhledem na masiv Pálavy, zelení korunovanou pražskou budovu ČSOB v Radlickém údolí, minimalistický ateliér manželů Ševčíkových, generální konzulát České republiky v Mnichově. A pak také stavby v Dolní oblasti Vítkovice – multifunkční aréna Gong postavená z nefunkčního plynojemu, poznávací trasa vedoucí po vysoké peci a Svět techniky, v němž se zrcadlí pozůstatek železáren.

Odborní lektoři

Fiser

Jakub Fišer

*1972, architekt 

V roce 1996 absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1995 pracuje ve Studiu A architekta Jana Aulíka. V roce 2007 se stal jeho společníkem a ateliér přejmenovávají na Aulík Fišer architekti. Ateliér je spojen hlavně s realizací administrativního centra v Praze 4 – Michli. Tvorba ateliéru se neomezuje na konkrétní typologie a zahrnuje od urbanismu přes větší soubory a bytové domy i drobné stavby pro individuální bydlení, interiéry, altány a instalace. Už během studií získával ocenění v architektonických soutěžích, v roce 2013 dostal jeho územní plán města Klatov 1. cenu. Publikuje v domácích i zahraničních periodikách.

franek

Zdeněk Fránek

*1961, architekt, pedagog, děkan FUA TUL

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil v letech 1986–1989 v ÚHA Blansko. V roce 1989 založil firmu Zdeněk Fránek architect & associates. Jako pedagog působil v letech 1994–1996 na FA VUT Brno (externí přednášející), 2008–2009 na VŠB Ostrava, 2011–2012 na ARCHIP Praha a do roku 2006 na TUL. Habilitoval v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě Liberec. Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v ČR – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTP Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí.

hajek

Petr Hájek

*1970, architekt, pedagog

1988 – 1995 Fakulta architektury ČVUT; 1995 – 1998 Škola Architektury AVU; od roku 2004 lektor na Fakultě architektury ČVUT (Atelier Petra Hájka a Jaroslava Hulína); 2010 založil Laboratoř experimentální architektury (LEA); 2010 jmenován docentem na FA ČVUT v Prazeů od roku 2012 vedoucí atelieru na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Hendrych

Jan Hendrych

*1951, architekt a pedagog

Po studiu architektury na Stavební fakultě ČVUT a AVU v Praze, doplněném studijním pobytem v belgických Antverpách, nastoupil v roce 1973 do Sportprojektu Praha, poté pracoval v letech 1979−1992 v Krajském projektovém ústavu Praha. V roce 1992 založil vlastní architektonický ateliér ARC PROJEKT, ve kterém s ním od roku 2007 spolupracuje Veronika Veselá. V roce 1995 se stal odborným asistentem na nově založené Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, kde působí dodnes − od roku 2007 jako vedoucí ateliéru architektonické tvorby.

janca

Karel Janča

*1965, architekt

V letech 1984–1989 studoval na Fakultě architektury VUT v Brně (zakončeno diplomovou prací u prof. Ing. arch. Miloslava Kramoliše, doc. Ing. arch. Jaroslava Sedláčka, CSc.). Poté pracoval ve Stavoprojektu Brno. Od roku 1991 má vlastní architektonickou kancelář se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 2012–2014 přednášel na LŠA Rožnov p. R., působil jako lektor na LŠA Plasy a Kopřivnice.

blank1

Hana Maršíková

*1973, architektka

Vystudovala architekturu na brněnské Fakultě architektury VUT, absolvovala stáž na Ecole d'Architecture de Paris La Villette. Pracovala v ateliéru New Work, od roku 2003 je zakládající členkou arch. studia Ellement. V letech 2003-11 působila jako asistentka, posléze vedoucí ateliéru na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

blank

Dana Nováková

architektka

ressova

Jitka Ressová

*1970, architektka

Na VUT v Brně absolvovala fakultu stavební (1993) a fakultu architektury (1999). V roce 2003 získala autorizaci v oboru pozemní stavby a interiérová tvorba pod ČKA. V roce 2012 ukončila doktorandské studium na VŠUP v Praze na téma Obytná „jednotka“ a její individuální užití (vedoucí práce prof. ak. arch. Jiří Pelcl). Pracovala v Ateliéru Brno (architekti Hrůša & Pelčák), v kanceláři Transat architekti (P. Všetečka, R. Václavík, A. Všetečková). Od roku 2002 pracuje v architektonicko-designérské kanceláři Ellement, kterou spoluzaložila. V letech 1999–2011 působila na VŠUP Praha – katedra designu Zlín.

sladecek

Svatopluk Sládeček

*1969, architekt

Po absolvování Střední průmyslové školy stavební ve Zlíně (1984–1988) studoval v letech 1988–1994 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nejprve na katedře designu (1988 –1989), posléze na fakultě architektury (1989–1994). Od roku 1995 vede brněnský ateliér New Work. Vedle architektury se věnuje také scénografii. Je držitelem mnoha ocenění v architektonických soutěžích.

Vesela

Veronika Veselá

*1984, architektka

Vystudovala Fakultu umění a architektury TU Liberec (2003–2011). V letech 2011–2012 absolvovala pracovní stáž v belgické architektonické kanceláři Delmulle Delmulle Architecten. Spolupracuje s Janem Hendrychem v ateliéru ARC PROJEKT, Štěpánem Řehořem a Vítem Šimkem v ateliéru H3T architekti a externě pak s dalšími studii jako atakarchitekti nebo Štička architekti.

Účastníci letní školy – studenti

Ani Bojadžjan

Sára Brandová

Anna Cisariková

Jana Císařová

Ondřej Čáp

Barbora Ditzová

Laura Doležalová

Viktorie Dostálová

Pavel Fajfr

Lucie Feldová

Věra Fišerová

Michaela Fričová

Wendy Anne Frömmel

Stanislava Gregorová

Daniel Homola

Martin Huska

Jakub Chaloupek

Adam Chotěbor

Ondřej Jezbera

Lubomír Ježek

Markéta Káňová

Josef Knotek

Ondřej Králík

Alexandra Krejčí

Zuzana Krejčířová

Martin Kunc

Martin Ludvík

Daniela Marešová

Anna Michalcová

Kristýna Mocová

Michaela Mrázová

Lucie Nippertová

Alžběta Nováková

Dominik Tomáš Petr

Dita Petráňová

Eva Pettrichová

Michaela Plucarová

Zuzana Pluhařová

Františka Podzimková

Jan Poslušný

Kateřina Skotálková

Radka Smičková

Barbora Stejskalová

Jiří Šnerch

Klára Šparlinková

Radka Šťastná

Magdaléna Štefková

Tereza Šváchová

Marek Turošík

Daniela Venusová

Spolecne

Partneři

LogoTUL1

LogoLIT1

LogoUP

LogoESC

LogoZN

Sponzoři

LogoMach

LogoPKSstavby

LogoStodyDesign

LogoHRG

LogoLitex

LogoTT

LogoKubik

LogoLIT1 LogoPKSstavby LogoStodyDesign LogoTT