Letní škola architektury

Kamil Mrva

Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, mne oslovila v rámci grantu „Budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra“, abych spolupracoval na Letní škole architektury v Rožnově pod Radhoštěm jako odborný garant. Letní škola se konala v září 2012 za účasti třiceti studentů fakulty architektury z Liberce, pedagogů, regionálních architektů a dalších odborníků z celé republiky. Studenti byli rozděleni do několika skupin pod vedením vedoucích, profesionálních architektů. Mou úlohou byla supervize nad skupinami.

Se starostou obce Trojanovice, panem Jiřím Novotným, jsme vytipovali dvě lokality vhodné pro studentské práce na území CHKO Beskydy.

Studenti zpracovávali dvě zadání. První zadání obsahuje návrh urbanistického řešení zástavby, dnes volné parcely, v části obce zvané Lomná. V současné době je zde louka určená v územním plánu obce k budoucí výstavbě rodinných domů. Zadáním také bylo navrhnout podobu domů, a to v měřítku architektonické studie. Druhé zadání definovalo vizi studentů na téma konverze Dolu OKD ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jak navrhovat a projektovat v CHKO? Jak následně realizovat stavby v CHKO? Jak užívat stavby v CHKO? V posledních několika letech je toto téma mezi architekty a projektanty v dané oblasti velice diskutované. V současné době platí, že jestliže architekt projektuje v CHKO Beskydy, musí být jeho projekt odsouhlasen Agenturou ochrany přírody a krajiny v Rožnově pod Radhoštěm, tzv. CHKOB. Na území CHKO je dlouhodobě patrná stagnace soudobé architektury, neboť kvalitní architektura na jen trochu vyšší úrovni nemá v dané oblasti možnost vznikat jinak než v konfliktu s „politikou“ CHKO Beskydy.

Cílem studentských prací bylo také definovat soudobý názor na rodinný dům v Beskydech. Urbanistické řešení v podobě shluků domů, které některé práce ukazují, je velice příznivým řešením a navazuje tak na historickou stopu zástavby v regionu. Přírodní materiály, jednoduchá řešení, drobná architektura, zapojení přírody v podobě stromů, mezí či remízků atd. jsou důležitým prvkem v navrhování dané lokality.

Téma dolů je velice diskutované nejen mezi místními, ale celoplošně přesahuje daný region. Studentské práce obsahují zajímavé řešení, na jedné straně navrhují zakonzervovat objekty a vystavit je pro veřejnost, na straně druhé navrhují např. vizi podzemního života propojeného s velkými městy moravskoslezského regionu. Většina se ale přiklání k uzavření těžby a podpory krajiny a života lidí na zemi.

V rožnovském hotelu Relax, kde práce probíhaly, se uskutečnily přednášky architektů a dalších odborníků k danému tématu. K letní škole byla samozřejmě přizvána správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy, byla uskutečněna také přednáška vedoucího s CHKO pana Františka Jaskuly. Při prezentaci hotových prací (panelů) proběhla diskuze zadavatelů, CHKO a dalších přizvaných hostů.

Děkuji studentům, pedagogům, organizátorům a hostům za vytvoření krásné pracovní atmosféry, kterou jsme mohli společně prožít v Beskydech.

mrva

Kamil Mrva

*1974, architekt, vedoucí studia 

Patří k nejvýraznějším představitelům mladší generace českých architektů. Absolvoval FA VUT v Brně (1992–1998, diplom v ateliéru prof. Ing. arch. Miroslava Masáka) a praxi v pražském Architektonickém studiu Gama u Karla Pragera (1996–1997). Poté podnikl studijní cestu do Severní Ameriky, kdy se soustředil především na stavby F. L. Wrighta. Po návratu předvedl své pojetí architektury v realizaci vlastního rodinného domu s ateliérem (2002). U následujících několika rodinných domů propojil soudobé architektonické tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Nezůstal však pouze u dřevostaveb a časem rozšířil svůj architektonický rejstřík o další materiály. Dnes realizuje celou škálu projektů od drobných rodinných domů až po rozsáhlejší stavby nebo návrhy veřejných prostorů. Od roku 1997 je členem Obce architektů ČR, od roku 2002 členem ČKA, v roce 2005 spolu s Radimem Václavíkem a Davidem Florykem z ateliéru Atos6 založil Centrum nové architektury v Ostravě. V letech 2006–2009 byl členem Stavovského soudu ČKA. V letech 2001–2006 vyučoval průmyslový design na SPŠ v Kopřivnici a v letech 2004–2007 byl externím vyučujícím na FA VUT v Brně. Spoluorganizoval Letní školu architektury v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012, byl partnerem projektu Architektura mimo centra (2012–2014). Nadále spolupracuje s fakultou architektury v Brně.

mrva