Letní škola architektury 2014

Kamil Mrva

Letní škola architektury v Kopřivnici byla pro mne, mé kolegy z ateliéru i město důležitým počinem.

V březnu 2014 vznikla Komise pro architekturu a urbanismus města Kopřivnice jako poradní orgán rady města. Potřeba jejího vzniku vykrystalizovala během veřejného projednávání aktualizace strategického plánu města a již při prvních setkáních členů komise se diskutovalo o možnosti zapojení studentů v podobě workshopů.

Po dohodě s Petrem Volfem a na základě zkušeností z vydařené Letní školy architektury, která se konala před dvěma lety v Rožnově pod Radhoštěm, jsme začali připravovat zadání a podklady pro Kopřivnici.

Za téma jsme zvolili „Rekonverzi území města mezi centrální zónou a výrobním areálem automobilky Tatra“. Jde o oblast města, tzv. nárazníkovou zónu, která byla dříve součástí areálu automobilky. Dnes je to bohužel nevzhledné území, přímo uprostřed urbanismu města, které tvoří průmyslové haly, často opuštěné, avšak s obrovským nevyužitým potenciálem.

Na letní školu přijelo pracovat 26 studentů a absolventů fakult architektury a stavitelství z ČR a SR. Oslovili jsme zkušené lektory, kteří již na letních školách působili. Do Kopřivnice tak přijeli architekti z různých koutů země – z Prahy Pavel Nasadil, z Brna Svatopluk Sládeček, ze Zlína Jitka Ressová, z Valašska dorazili Zdeněk Trefil a Karel Janča, z Ostravy Radim Václavík. Asistenti lektorů byli místní architekti, kolegové, kteří jsou znalí podmínek našeho města: architekti Veronika Bezděková, Lukáš Brus, Monika Brusová, Tomáš Jalůvka, Václav Kocián, Tomáš Kozelský a Hana Šrajerová.

Účastníci Letní školy architektury pracovali v samém historickém centru města, v malém sále Katolického domu. Vytvořilo se pět pracovních skupin, které měly za úkol nejprve najít důležité urbanistické aspekty řešeného území a definovat osobní názor na danou lokalitu. Po společné prezentaci všech úvodních návrhů vznikl jeden tzv. Master plan, který dal směr další práci.

Během letní školy jsme konzultovali rozpracované návrhy s vedením města a s pozvanými úředníky. Jako nesmírně důležitá a inspirativní se ukázala návštěva renomovaného architekta Josefa Pleskota, který s námi strávil celé pracovní odpoledne a vytrvale konzultoval se všemi studenty. Jsem rád, že proběhl také manuální workshop v podobě zprůhlednění a vyčištění Masarykova náměstí v Kopřivnici.

Všichni účastníci letní školy, studenti, asistenti i lektoři, pracovali s nadšením, zájmem a bez nároků na honorář. Společně vytvořili zajímavé koncepty a vize, jak chátrající průmyslové území v Kopřivnici zkultivovat.

Poslední den byly výsledky prací prezentovány prostřednictvím panelů na výstavě ve velkém sále Katolického domu. Počátkem října byla výstava otevřena také pro občany města ve foyer Kulturního domu. Obě výstavy dokázaly oslovit občany města a rozvířily debatu o tom, jak by se mělo stávající „území nikoho“ dál vyvíjet.

Děkuji všem za vytvoření úžasné tvůrčí atmosféry, kterou jsme mohli společně v Kopřivnici prožít.

mrva

Kamil Mrva

*1974, architekt, vedoucí studia 

Patří k nejvýraznějším představitelům mladší generace českých architektů. Absolvoval FA VUT v Brně (1992–1998, diplom v ateliéru prof. Ing. arch. Miroslava Masáka) a praxi v pražském Architektonickém studiu Gama u Karla Pragera (1996–1997). Poté podnikl studijní cestu do Severní Ameriky, kdy se soustředil především na stavby F. L. Wrighta. Po návratu předvedl své pojetí architektury v realizaci vlastního rodinného domu s ateliérem (2002). U následujících několika rodinných domů propojil soudobé architektonické tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Nezůstal však pouze u dřevostaveb a časem rozšířil svůj architektonický rejstřík o další materiály. Dnes realizuje celou škálu projektů od drobných rodinných domů až po rozsáhlejší stavby nebo návrhy veřejných prostorů. Od roku 1997 je členem Obce architektů ČR, od roku 2002 členem ČKA, v roce 2005 spolu s Radimem Václavíkem a Davidem Florykem z ateliéru Atos6 založil Centrum nové architektury v Ostravě. V letech 2006–2009 byl členem Stavovského soudu ČKA. V letech 2001–2006 vyučoval průmyslový design na SPŠ v Kopřivnici a v letech 2004–2007 byl externím vyučujícím na FA VUT v Brně. Spoluorganizoval Letní školu architektury v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012, byl partnerem projektu Architektura mimo centra (2012–2014). Nadále spolupracuje s fakultou architektury v Brně.

mrva