Lektor

janca

Karel Janča

Asistentka

bezdekova

Veronika Bezděková

Studenti

Jana Císařová

Tomáš Čech

Lucie Nippertová

Monika Šafářová

Jana Šotnarová

Koncept

item9

Abychom byli schopni systematicky uchopit chaotické území, využít jeho výhod a konfrontovat jeho problémy, aplikovali jsme koncept korálků a šňůrek, který byl inspirován pražským metrem.

item11

Zadané území industriální zóny je velmi nehomogenní a chaotické. Jedním z jeho hlavních problémů je jeho neprostupnost. Naopak jednou z největších výhod jsou jeho specifická místa s obrovským potenciálem.

item16

V území jsme si vyznačili místa s určitým charakterem a potenciálem stát se důležitými body ve fungující čtvrti. Čtvrť prostupuje poměrně málo užívaných cest pro pěší. Doplněním nových cest docílíme průchodnosti uzavřeného areálu a umožnění jeho dalšího rozvoje. Území je sice přímo navázané na střed města, ale je silně nepropustné zejména kvůli železniční trati. Vytvořením lávek či jednoduchých přechodů přes trať vznikne mnoho nových vstupů do celého areálu, čímž se tato část města zpřístupní. Celkovou koncepci jsme rozčlenili do tří etap z hlediska budoucího vývoje. V první etapě se jedná především o vytvoření aktivátorů, které nám pomohou území zatraktivnit. Rozvíjeli jsme dál práci s významnými místy, korálky, které jsme propojili ve tři charakteristické trasy.

item14

Ve zjednodušené podobě lze říci, že tak jako metro, i my spojujeme pro nás nejdůležitější místa a propojujeme je cestami, které se v některých částech kříží. Výhodou je, že se dá kdykoliv připojit nově vzniklý korálek – charakteristické místo či objekt.

1. FÁZE – městské zásahy

b

Vybrání důležitých cest s odlišným charakterem vede k vytvoření 3 specifických tras. Trasy spojují pocitově silná místa a vytváří tak charakteristické celky. Vznikají tři trasy – růžová sportovní trasa Emila Zátopka s podélným skateparkem, modrá muzejní a nostalgická trasa Hanse Ledwinky a žlutá trasa Hanzelky a Zikmunda – pobytová s promenádou.

2. FÁZE – korálky

item26

Určitá místa na trasách – korálky – se vhodně využijí a napojují oblasti okolo. Vytváří se fungující celek.

Na pobytové trase se počítá s revitalizací cesty v relaxační části města a využití otevřené haly jako multifunkční budovy v industriálním areálu.

Muzejní cesta spojuje stávající muzeum s navrhovaným novým muzeem Tatry přes bývalý podchod pro zaměstnance.

Na sportovní trase se uvažuje nad zapojením výrobny kol a přístupnosti pomocí nově navržené lávky na místě bývalé železniční stanice, kde již v minulosti lávka bývala.

Severní část území bude využita na bydlení s lesoparkem. Jde o lokalitu s velkým potenciálem. Bydlení navíc pomůže propojit celou nově vznikající čtvrť ze všech směrů.

3. FÁZE – rozvojové plochy

b1

Předchozí zásahy podporují nové impulzy ve čtvrti.

Po vytvoření atraktivního celku se nabídnou k využití rozvojové plochy, které doformují vnitřní prostředí areálu a nastaví nový trend poskytování starých industriálních ploch investorům, pro které je v atraktivní čtvrti mnoho potenciálu.

Bydlení za lesoparkem

item37

Kam a proč? Třeba do parku!

item31

Chybí nám propojení mezi Štefánikovou ulicí a plochou za tratí, kde se otevírá příležitost například pro realizaci lesoparku. Ale kudy?

Vodítkem je jednak zajímavá ulička mezi obchodními domy, dnes nevyužitá, jednak mírný svah u kolejiště, který jej pomáhá překonat. A taky fakt, že poblíž tohoto místa dříve lávka stála, a stejně jako nyní, byl hlavní vstup do areálu Tatra příliš daleko.

Lávka nad tratí

item45item46

Park před tratí

b2

Trávník

Ne vždy se musí člověk držet vyznačených cest – velký trávník přímo vybízí k posezení, ať už s knihou, či na pikniku s přáteli.

A komu se nechce sedět na zemi – ten si udělá pohodlí na některé z volně rozmístěných laviček.

Klubovna

Malý objekt u nádraží může dobře fungovat například jako klubovna s přímým napojením na trávník.

Nádraží

Předlážděním a úpravou předprostoru nádraží nejenže lépe vynikne krásná budova, ale také se zlepší přehlednost místa.

V místě mezi parkem a železnicí je spousta krásných momentů – Šustalovy vily, velký zelený trávník, budova nádraží... Navíc – spojnice radnice a nádraží je významnou trasou pro spoustu obyvatel Kopřivnice. Jsou tu ale také místa, která nějakým způsobem nefungují. Přitom stačí málo, aby zase začala žít.

Osvětlení

Lavičky se nemusí schovávat pod příkrovem soumraku – mají na sobě totiž světla, díky kterým je nikdo nepřehlédne. A mimo to umožňují orientovat se v parku i v noci. Nad hlavami se nemusí tyčit staré lampy – bodová světla umístěná na zemi podél cesty vytvoří zcela jinou atmosféru.

Rozcestí

Místo malých cestiček, co působí jako zkratky, vymezíme nový pruh, přímo spojující radnici s nádražím.

Objekt

Škaredě chátrající budova zapuštěná v trávě přímo vybízí k proměně v moderní prostor – například kavárnu.

Překrytím budovy zatravněným valem se také sjednotí celá plocha trávníku a vytvoří se tak příjemné místo.

right2
left2