Lektor

vaclavik

Radim Václavík

Asistentka

brusova

Monika Brusová

Asistentka

srajerova

Hana Šrajerová

Studenti

Daniela Gutmanová

Klára Jančová

Barbora Kisová

Jakub Kopecký

Lucie Pavlištíková

Koncept

item30

item31

item32

item35

item37

item39

Koncept námi řešeného území vychází z přirozené potřeby člověka pohybo­vat se pokud možno nejkratší a nejbezpečnější cestou. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli odstranit bariéry ve formě plotů, kultivovat městskou zeleň a v nočních či večerních hodinách celé území přehledně osvětlit.

Zlatá ulička

Svým návrhem oživení postindustriálního území Kopřivnice navazujeme na výsledky společných analýz jednotlivých týmů. Koncept lze rozvíjet ve více časových etapách. V první etapě se ztotožňujeme s názorem, že je nutné v území nejprve odstranit bariéry, kultivovat městskou zeleň a docílit pocitu bezpečí. V další etapě navazujeme drobnými reálnými úpravami veřejných prostranství a doposud prázdným budovám hledáme jejich nové využití. Území s názvem „Zlatá ulička“ má značný potenciál stát se díky úpravě veřejného prostranství příjemným městským prostorem s řadou funkcí. Propojujeme tak pracovní a kulturně sportovní prostředí. Dispozičně upravujeme budovu stávající tržnice tak, aby umožnila přímý kontakt s ulicí. Přístavba kavárny v těsném kontaktu s centrem nabízí občerstvení v kultivovaném prostředí. Výrobní hala skýtá prostory pro showroom firem nové průmyslové zóny. Poblíž železniční tratě zpřístupňujeme řemeslné dílny. „Na dosah“ nazýváme část města s potenciálem iniciovat rozvoj území. Díky novému využití stávajících hal umožňujeme nastartování rozvoje širšího centra města.

item9

item43

stav před úpravou tržnice

item45

stav po úpravě tržnice:

zrušení rampy / zúžení silnice / přidání zeleně / přidání cyklopruhu / rozšíření chodníku

item48

item66

item68

item49

item56

item70

item73

item69

Na dosah

Na základě dat z průzkumu veřejného mínění posilujeme bezpečnost ve městě vhodnou volbou a návrhem osvětlení veřejných prostranství. Výchozím bodem při určování osvětlených a neosvětlených ploch nám byla analýza pohybu osob ve městě. Osvětlovat můžeme ulice, náměstí a parky, nebo vytvářet orientační body pomocí nasvětlení některých budov. Při hledání vhodných typů osvětlení se řídíme obecnými pravidly a zkušenostmi z úprav a rekonverzí industriálních areálů v zahraničí. Během úvah o využití hal v území zvaném „Na dosah“ nás oslovila jejich dostupnost z centra města a železniční stanice. Poloha těchto hal nabízí příležitost mladým lidem zde strávit svůj volný čas. Konstrukce hal skýtá mnoho možností jejich využití i v případě delšího časového horizontu. Například by zde mohla být část expozice muzea Tatry.

item12

item2

item16

item18

item15

right2
left2