Zkoumáním města Plasy jsme došli k závěru, že jedním z klíčových problémů je doprava. Komplikovaná dostupnost do centra města, slabé propojení hlavních tří obytných čtvrtí a rušná centrální komunikace.

Problém jsme řešili zavedením nového systému cest. Ty jsou v něm děleny na zkratky propojující důležitá místa, cyklostezky a vycházkové cesty. Pro automobilovou dopravu jsme navrhli nový obchvat, který se od stávající rychlostní silnice odděluje v ulici Plzeňská a objíždí klášter.

item5

item12

Obchvat

item14

Klášter

item17

Zkratky

item19

Cyklostezky

item6

left2
right2