Nábřeží

Lea Koncerová

Lucie Nippertová

V rámci revitalizace řeky a jejího okolí bylo navrženo několik změn. Pročištění břehů: řeka se po pročištění břehů od křovin a náletů stala více přístupnou. Podpoření průhledů: vykácením vysokých jehličnanů se uvolnil přímý výhled z louky na budovu pivovaru. Odstraněním houštiny stromů je přístupný výhled z městského nábřeží na klášter.

Různý charakter břehů: řeka má na území města Plasy různé atmosféry břehů. Směrem od studánky převládá přírodní charakter, v předklášteří je řeka kultivovaná a od Aleje vzdechů dále pokračuje v přírodním duchu. Po celé její délce ji kopíruje pěší stezka.

Přesun kulturního dění: uvolněná plocha v meandru řeky na straně kláštera skýtá nový prostor pro koncerty a jiné kulturní akce. Pódium na Velké louce bylo zrušeno a místo něj byl navržen jabloňový sad – místo odpočinku. Ten svojí geometrií odkazuje na alej, která v tomto směru v minulosti vedla.

Most: změna podoby mostu vedoucího od kláštera na Velkou louku. Plné, průhledné zábradlí z perforovaného plechu koresponduje s industriálním charakterem pivovaru.

item5

item12

item14

item6

item9

right2
left2