Huť a hasičská zbrojnice

Filip Drápal

Elena Fialková

Tomáš Mráček

Petra Stejskalová

Lipová ulice na severozápadě Plas byla vybrána pro dva zásahy. Na volnou parcelu u řeky jsme přemístili budovu hasičské zbrojnice, která v současné době stojí v areálu kláštera, a to při zachování jejího objemu a navržení možného nového tvarosloví.

Dále jsme se zabývali prostorem kolem bývalé železářské huti. Tento prostor dnes funguje jako lokální centrum Plas a má silný náboj, který bychom svým návrhem rádi podpořili. Jako jeho nové hranice jsme určili hrany stávajících budov, průjezd pod budovou huti a na opačné straně vzrostlou lípu, která je začátkem stromořadí vedoucího člověka až k plaskému klášteru. Konceptem bylo rámování silných momentů v řešeném prostoru, který byl navržen v jedné úrovni s pouhým materiálovým odlišením pochozích a pojízdných ploch.

Vzrostlá lípa byla podpořena kruhovou travnatou plochou postupně mizící v dlažbě a odpočinkovou lavičkou. Restaurovaná litinová socha sv. Jana Nepomuckého byla orámována hned třemi plochami, které výškovým odstupňováním napomohly vyrovnání se se svažujícím terénem. Posledním zásahem bylo odkrytí dnes zatrubněného potoka, vytvoření vodního prvku a využití daného pozemku pro nový vstup do galerie.

item5

item14

item10

item12

left2
right2