Pramen

Roman Ehl

Barbora Jandová

Milada Vorzová

Řešený prostor návsi se nachází na křižovatce ulic Babinská a Potoční východně od kláštera. Dnešní stav návsi charakterizuje bezbřehá plocha asfaltu vylitá mezi domy a chaoticky parkující auta. Místo je zmatené a nepřehledné, přesto se zvláštní atmosférou dýchající z okolních starých budov. Místo, kde se střetává mnoho cest – dopravních, pěších i vodních.

Důležité se stává definování hranic návsi. Pocit, kdy vím, že se náhle nacházím v jiném prostoru a jiné atmosféře. Pomocí odlišení povrchů – materiálově i úrovňově – si člověk uvědomuje, že vstupuje na území návsi, zpomalí a rozhlédne se. Plocha je jednolitá, jemně vyvýšená oproti stávající silnici, materiálově sjednocena. Ústředním prostorem návsi je místo před průčelním domem s potravinami – místo, kde se odkrývá voda a stíní strom, místo, kde je rozhled a klid.

Kamenná dlažba vymezující prostor návsi je rozdělena do dvou částí podle charakteru cest, které se tu odehrávají. Jakási podkova spojující obchod s cestou na hřbitov je hlavní pěší a pobytovou plochou, místy okolo se především jen projíždí. Tyto dvě části jsou od sebe odlišeny vizuálně se lišící skladbou a tvarem kamene. Skrytý potok je odhalen, v rýze v zemi se třpytí pramínek vody.

Příjemnému prostoru u dnešní pumpy dáváme stín novým stromem a k posezení umísťujeme novou lavičku.

item5

item10

Cesty

item12

Vymezení hranic – vstupy

item15

Orientace hlavních fasád

item17

Navrhované řešení

item19

left2
right2