Prostor, který každý dobře zná ze svých školních let, prostor, jenž utváří rozhraní mezi dny plnými zábavy a hodinami prožitými studijními úkony. Právě toto rozhraní dalo impulz pro hlavní téma řešení – asymetrie v symetrii. Tuto myšlenku umocnil nápad rozvolnění předškolního prostoru organickými tvary oproti tvrdému řešení areálu školy.

Předškolní prostory jsou utvářeny nerovnými povrchy, spletí cest a zákoutími pro trávení volnočasových aktivit. Toto řešení prostranství uvolní atmosféru při každodenním příchodu či odchodu ze školních lavic.

Řešení školních prostor má podtrhnout rytmus historické kostry budovy školy.

Symetrické předškolní prostranství vnáší uvolnění v asymetrickém uchopení funkcí obou stran. Jižní plocha je hravě řešena přesuvnými betonovými kvádry k užití kreativity tříd, zároveň nahradí funkci laviček. Východní plocha odkrývá vstup do školní budovy a nebrání volnému pohybu před budovou školy. Dále navrhujeme umožnit průchod mezi budovami A a B (podchod, vyzvednutí průchodu do 2. NP) s návazností na volně průchodnou zkratku na multifunkční hřiště za školou.

item5

item10

Současný stav

item12

Návrh

right2
left2