Nádraží

Ondřej Neméth

Petr Tůma

Nádraží chápeme jako místo, kde do města vstupujeme, nebo ho opouštíme. Působí na nás první dojem, děláme si zároveň představu o celém městě. Proto by mělo být dostatečně pochopitelné a dobře umístěné. V našem návrhu využíváme velké asfaltové plochy k uspořádání a oddělení železniční, automobilové a autobusové dopravy včetně zlepšení komunikace pro pěší směrem do města, kde kultivujeme prostor parteru u objektu na křižovatce a dáváme mu příležitost stát se opěrným a bezpečným místem pro cestující. Důležitý bod prostoru nádraží představuje v současné době také nevyužívaná věž vodní nádrže, kterou měníme na volně přístupnou rozhlednu s výhledem na město a klášter. V objektu budou také umístěny informační materiály o městu, klášteru a krajině.

item5

item16

Schéma

item12

item14

Zákres – pod nádražím

item9

Řez – nádražní rozhledna

item15

right2
left2