Smuteční síň

Alžběta Bláhová

Tomáš Gábor

Ema Hrníčková

Zuzana Šnajdrová

Hrobku vnímáme jako místo, které si zaslouží vlastní prostor. V souvislosti s uctěním Metternichovy památky ji chceme zcela zpřístupnit veřejnosti. Nová smuteční síň reaguje na morfologii terénu a je umístěna jižně pod hrobkou. Je orientována rovnoběžně s hrobkou a má přímou návaznost na hřbitov. Sama síň by měla zachovávat určitou intimitu, proto je hlavní vstup do budovy umístěn na úrovni pěší komunikace vedoucí ke hřbitovu. Smuteční síň je tvořena vstupní halou, na kterou navazuje zázemí, poté síň s kapacitou do 60 míst, ze které se vychází za betonovou stěnou. Spolu s tímto objektem řešíme také prostor v parteru, kde navrhujeme 14 parkovacích stání. Do přízemí objektu jsme situovali květinářství a zázemí pohřební služby pro přípravu zesnulých k obřadu. Výškové převýšení je zde řešeno pomocí schodiště vedoucího do krytého prostoru vstupu.

item5

Metternichova hrobka

item21

item9

Půdorys přízemí, půdorys 1.NP

item11

Podélný a příčný řez

left2
right2